POS - Butikkdata

Gobex leverer komplette systemer for POS (point of sale) og butikkdata. Våre produkter for butikkdata tilfredsstiller de fleste behov, både for enkelt butikker og for kjeder. Butikkdata leveres som en komplett løsning med alt nødvendig programvare og hardware (touchskjerm, strekkodeleser, etc.). I tillegg kan vi være behjelpelig med installasjon.

Programvare

Vår programvare består av en admin-del og en eller flere terminal-deler. Terminal-delen er selve kassapunktet, mens admin består av produkter, priser, lagerstyring, etc. For enkle kassapunkt vil både admin og terminal kunne installeres i samme fysiske hardware.

Programvaren kommer videre i tre versjoner: Mini, standard og pluss. For en oversikt over de ulike utgavene, klikk her (pdf). Priser på programvaren begynner på ca kr 5 000,- for mini, til ca kr 10 000,- for standard. I tillegg kommer en årlig programvare og supportlisens.

Hardware

Hardwaren består av integrert PC med touch-skjerm, kvitteringsskriver, strekkodeleser, kundedisplay og kassaskuff. Dette er en robust og enkel løsning, og ved levering vil alt komme ferdig satt opp. Priser på hardware begynner på ca kr 15 000,- eks. mva.